Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2013

13:40
Ludzie tak bardzo zakochują się w swoim bólu, że nie potrafią z niego zrezygnować. Ani z historii, które opowiadają. Sami zastawiamy na siebie pułapkę.
— "Opętani" Ch. Palahniuk

February 09 2013

16:52

Całe życie dużo czytałem, może tylko w tym jednym byłem dobry, i umiem czytać między słowami nie gorzej niż same słowa.

— Jacek Dehnel, "Saturn"
Reposted frommarysia marysia viavstane vstane
16:48
16:31

February 05 2013

09:52
Łóżko, joy division i fajki.
Układam historie w swojej głowie, nie umiem już płakać, muszę wziąć życie w garść, skondensować, wycisnąć sok, co ja pierdolę, nauka leży odłogiem, idę
Reposted byschyziamarghotRadicalAdultsLickGodheadStylezagansky

February 03 2013

15:17
Świat jest maskaradą; twarz, strój, głos – wszystko jest kłamstwem. Każdy udaje kogoś, kim nie jest, wszyscy zwodzą wszystkich, nikt nie zna siebie samego.
— Francisco Goya
Reposted frommarysia marysia viapiksele piksele
12:01
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— fight club
Reposted bywind-whistlerorangeskywhaaaatX88B88xghdeverlovedivijackaloppe

February 02 2013

14:44
Wszystko, co kiedykolwiek kochałeś, odrzuci Cię albo umrze.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viapeasorela peasorela
11:43
Play fullscreen
Reposted byvvichoinakilopez
10:21
Poczucie, że nie powiedziałem wszystkiego, w każdej chwili zderza się z innym - że nie mam nic do powiedzenia.
— Emil Cioran, Zeszyty 1957-1972
Reposted frommhsa mhsa vianayantara nayantara

January 31 2013

13:26
5361 6eab 500
Marcin Świetlicki.
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer

January 28 2013

16:02
6549 9699 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaasiacz asiacz

January 24 2013

22:11
No­cy, które przes­pa­liśmy, jak­by nig­dy nie było; po­zos­tają nam w pa­mięci tyl­ko te, w które cier­pieliśmy, nie mog­liśmy zmrużyć oka. Stąd su­ma naszych no­cy jest sumą naszych bez­senności.
— Emil Cioran
Reposted fromperseweracje perseweracje viaBloodMoon BloodMoon

January 22 2013

22:31
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"

January 21 2013

21:47
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted frommhsa mhsa vianayantara nayantara
21:46
Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice vianayantara nayantara

January 20 2013

22:01
But I won't cry myself to sleep, like a sucker
I won't cry myself to sleep, if I do I'll die
21:22
twoja kobieta rozpuszcza włosy, zrzuca ubranie i wiesz
że nigdy od ciebie nie odejdzie. wchodzisz, wychodzisz

zadowolony, spełniłeś oczekiwania, odbierasz nagrodę.
to jest dobre miejsce, nucisz do siebie znaną piosenkę.

wchodzisz w przestrzeń, w której najmniej powinieneś być
kalkulujesz, ile stracisz, wychodząc. aprobata wydaje się

być wymysłem katów. znajdujesz inne miejsce, wychodzisz
źle. Twoja kobieta nie jest już twoja, kolejny oksymoron

pokrywa się z jej jękiem, choć wcale o tym nie wiesz. Ktoś
wchodzi w nią gwałtownie, a ona przez chwilę myśli o tobie.
— marcin bies - aporia
21:22

słaniając się na nogach, trzymając kurczowo baru
paląc papierosy, jakby każdy miał tchnąć nowe życie

polując na spojrzenie, jakby miało uniewinnić lub skazać
jak biskup po długim kazaniu: bracia, siostry, powstańcie.

szum, zaraźliwy kaszel, tłumiony hałas. Tylko popatrz
skoro jesteś alegorią oka, w które wpadłem. Słaniam

się, dźwigając ten ciężar. Przy bliższym poznaniu tracę.

— marcin bies - kochanie przez niepatrzenie
21:21
Dzisiaj Hamlet ze swoim „być albo nie być” mógłby zostać chłopakiem na posyłki u pierwszego lepszego sekretarza powiatu. Życie rozsadziło narzucone schematy jak gliniane skorupki: co stworzyć na to miejsce? Być albo nie być. Ludzie są zmęczeni, upadają na mordę, czym ich podnieść? Być albo nie być. Cynizm w szybkim tempie staje się jedyną moralnością. Być albo nie być. Czy w ogóle może powstać coś wartościowego na świecie, który swą równowagę utrzymuje szantażem? Być abo nie być. Stworzono już sztuczne księżyce, ale człowiek ze swoimi prawdziwymi uczuciami i pragnieniami cofa się do świątyni. Być albo... Szefie, ćwiartkę proszę.
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromidzsobie idzsobie viakompleksdziury kompleksdziury
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl